winkelmandje 
menu
Oorlog en vrede [uitverkocht]

Oorlog en vrede [uitverkocht]

Rudolf Steiner  meer over deze auteur ▷

Hoe kunnen we naar oorlog en vrede kijken vanuit een spiritueel gezichtspunt? - 48 pagina's

€ 9.90

Oorlog lijkt al zo oud als de mensheid. In de natuurwetenschappen heerst de opvatting dat oorlog voeren bij de natuur hoort. Steiner belicht het vraagstuk van oorlog en vrede historisch en spiritueel. Daarbij gaat hij in op aspekten als de strijd om het bestaan bij dieren, de darwinisten; wederzijdse hulpverlening; het soortbegrip bij dier en mens. Grandioos is de verbinding geschetst tussen boeddhisme en de oorsprongsimpuls ven het christendom met het vredesvraagstuk.

Deze tekst kan een onmisbare richtingaanwijzer zijn bij het bepalen van ons standpunt ten aanzien van het vraagstuk van oorlog en vrede.

Uit GA 54 - Berlijn, 12 oktober 1905

Met aanvullende teksten van Kropotkin, waarnaar in de voordracht wordt verwezen.

ISBN 978-90-72052-57-5