winkelmandje 
menu

Antroposofie 

De antroposofische geesteswetenschap of antroposofie (wijsheid omtrent de mens) is de kennisweg of ontwikkelingsweg voor de moderne individuele mens die ontwikkeld is door de Oostenrijks filosoof en wetenschapper Rudolf Steiner (1861–1925). In de antroposofie wordt de totale mens onderzocht en bestudeerd, naar lichaam, ziel en geest. Dit onderzoek is een wetenschap naar de geest, een wetenschap die even exact is als de huidige wetenschap van de laatste eeuwen.

Steiner zelf karakteriseerde het als volgt:

‘Antroposofie is een kennisweg die het geestelijke in het menselijk wezen naar het geestelijke in de kosmos wil leiden. Ze treedt in de mens op als behoefte van het hart en het gevoel. Ze moet haar rechtvaardiging vinden door de mogelijkheid dat ze deze behoefte bevredigt.

De antroposofie erkennen kan alleen degene die daarin vindt wat hij/zij vanuit het hart moet zoeken. Antroposoof zijn kunnen daarom alleen mensen die bepaalde vragen over het wezen van de mens en de wereld net zo sterk als levensnoodzaak voelen als je honger en dorst voelt.’

Zie ook: Ed Taylor, Rudolf Steiner - een geïllustreerde biografie

Zie eveneens: Ed Taylor, Antroposofie - een inleiding

Zie ook: Rudolf Steiner, Antroposofie voor het hart

Een uitermate geschikte inleiding in het spirituele mensbeeld van de antroposofie is te vinden in het boekje van Rudolf Steiner, De opvoeding van het kind.

© Uitgeverij Pentagon 2021