winkelmandje 
menu

Antroposofie 

De antroposofische geesteswetenschap of antroposofie (wijsheid omtrent de mens) is de kennisweg of ontwikkelingsweg voor de moderne individuele mens die ontwikkeld is door de Oostenrijkse filosoof en wetenschapper Rudolf Steiner (1861–1925). In de antroposofie wordt de totale mens onderzocht en bestudeerd, naar lichaam, ziel en geest. Het onderzoek naar de geest, kortweg wel geesteswetenschap genoemd, is even exact als de huidige natuurwetenschap van de laatste eeuwen. Deze geesteswetenschap erkent die natuurwetenschap ten volle, maar wil een aanvulling daarop vormen.

Steiner gaf de volgende karakterisering:

Antroposofie is een kennisweg die het geestelijke in het mensenwezen naar het geestelijke in de kosmos wil leiden. Ze treedt in de mens op als behoefte van het hart en het gevoel. Ze moet haar rechtvaardiging vinden door de mogelijkheid dat ze deze behoefte bevredigt.

De antroposofie erkennen kan alleen degene die daarin vindt wat hij/zij vanuit het hart moet zoeken. Antroposoof zijn kunnen daarom alleen mensen die bepaalde vragen over het wezen van de mens en de wereld net zo sterk als levensnoodzaak voelen als je honger en dorst voelt. [Leidmotief 1]

Vruchten van de geesteswetenschap zijn o.a. de antroposofische geneeskunde, de Waldorfscholen of vrijescholen, de antroposofische orthopedagogie (heilpedagogie), de biologisch-dynamische landbouw, de organische architectuur, de vernieuwing van de kunsten, de nieuwe bewegingskunst 'euritmie', de sociale driegeleding, en de beweging tot religieuze vernieuwing (de Christengemeenschap).

De sociale driegeleding kan een afspiegeling krijgen in het geldwezen, waardoor ook geldstromen in de maatschappij gezonder kunnen gaan werken.

Zie ook: Ed Taylor, Rudolf Steiner - een geïllustreerde biografie

Zie eveneens: Ed Taylor, Antroposofie - een inleiding

Zie ook: Rudolf Steiner, Antroposofie voor het hart

Voor een uitermate geschikte, korte inleiding in het spirituele mensbeeld van de antroposofie verwijzen we naar het boekje van Steiner, De opvoeding van het kind.

© Uitgeverij Pentagon 2024