winkelmandje 
menu
Onderwijs in tijden van crisis

Onderwijs in tijden van crisis

De strijd van Michaël met de draak

Frans Lutters  meer over deze auteur ▷

Gratis geschenk voor de deelnemers op de VOK-dag, 16 september '23, Stichtse Vrijeschool, Zeist
We leven in een tijd van crisis. De tijdgeest vraagt om actie. Actie
voor de aarde, voor het klimaat, voor menswaardigheid, tegen
uitbuiting, onderdrukking en oorlog. Nog het meest lijden onder
deze moeilijke omstandigheden de kinderen en opgroeiende
jonge mensen.
86 blz.
Prijs ca. € 18,-

€ 18.00

Hoe meer we beseffen dat de mensheid zich in een crisissituatie bevindt, hoe beter we ermee om kunnen gaan.

Frans Lutters neemt ons mee door het cultuurlandschap vroeger en nu. Hij belicht de urgente rol van opvoeding en onderwijs bij het ‘managen’ van – zowel persoonlijke als maatschappelijke – uitdagingen. Tevens schetst hij onze spirituele verbinding met Michaël, vooral bij onze opvoedkundige taken. En de drievoudige relatie met de bestrijder van het ‘kwaad’ in mens en wereld.

Steiner ziet het als het beeld dat elke vrijeschoolleraar innerlijk dient te koesteren: Michaël die de draak verslaat.

Hoe kan de jonge mens zo in het leven komen te staan dat hij of zij opgewassen is tegen de sociale eisen van de toekomst?

Een boek voor leraren en andere opvoeders die het spirituele in hun werk serieus nemen.

ISBN 978-94-92462-12-1