winkelmandje 
menu
Mens, levenslot en wereldevolutie

Mens, levenslot en wereldevolutie

Rudolf Steiner  meer over deze auteur ▷

Ook deze cursus mag zich verheugen in een honderd jarig jubileum. In Oslo 1923 hield Steiner op uitnodiging o.a. deze zeven voordrachten over een breed scala van spirituele thema's.
194 blz.
GA 226

Hardcover. Geïllustreerd.

€ 26.00

Met Pinksteren, mei 1923, houdt Rudolf Steiner in de Nobelzaal te Christiania, het huidige Oslo, met groot enthousiasme zeven voordrachten over grote antroposofische thema’s.

Daarin beschrijft hij o.a. de menselijke ervaringen tussen onzekerheid en ontwaken, de weg in de spirituele wereld van de dood naar de nieuwe geboorte, en de veranderingen van de individualiteit door herhaalde aardelevens; het kosmos-worden van de mens en het mens-worden van de kosmos. En het verschil tussen individueel karma, volkskarma en mensheidkarma.

In een afzonderlijke pinksteroverweging karakteriseert Steiner de betekenis van het Christusmysterie in de historische mensheidsevolutie; het mogelijk maken het mysterie van Golgotha echt te doorgronden in onze tijd: dát is de nobele taak van de antroposofie.

ISBN 978-94-92462-11-4