winkelmandje 
menu
Hoe engelen in ons werken

Hoe engelen in ons werken

Michaela Glöckler  meer over deze auteur ▷

Een tocht door de engelenwereld.
Inzicht krijgen in wat de mensenwereld en de engelenwereld elkaar te zeggen hebben is het streven van deze verhelderende voordracht.
Engelenonderzoek is vandaag de dag in het westen een steeds meer voorkomende zaak; je wordt niet meer met een scheve blik aangekeken als je het over engelen hebt. Wel wordt er hier en daar vaak vaag en zweverig over gesproken.
Rudolf Steiner spreekt openhartig en met grote exactheid over de engelenwerelden. De arts Michaela Glöckler spreekt, op basis van haar onderzoek ook met haar patiënten, over de hogere werelden van de engelen. Aan de basis daarvan ligt het – al even exacte – spirituele mensbeeld van de antroposofie.
Een warm en deels kunstzinnig document over dit thema.

Paperback/64 blz./geïllustreerd

€ 18.00

Gedegen onderzoek naar de wereld van de engelen laat zien dat de engelenwereld veel ruimer en rijker is dan men zich doorgaans voorstelt.

Dit boekje is het resultaat van serieus onderzoek, waarbij ook de kunstzinnige benadering een prominente plaats krijgt.

'Hoewel we eigenlijk veel over de engelen weten, zijn ze ons toch echt onbekend. Want ze zijn voor onze lichamelijke ogen onzichtbaar, voor onze lichamelijke oren onhoorbaar. Hoe kunnen we hen desondanks toch naderbij komen en deze wezens waarnemen? [...]

Tot op heden hebben veel kunstenaars geprobeerd om engelen af te beelden. Alle afbeeldingen stemmen in hoofdzaak met elkaar overeen, hoewel soms het een of het andere een sterkere nadruk heeft. [...] In de iconenkunst worden ook aartsengelen, Cherubijnen en Serafijnen afgebeeld. Hoe hoger in de hiërarchische ordening, des te meer ogen en vleugels worden er aan deze wezens gegeven. De ogen worden niet alleen in het gezicht, maar ook aan de handen, de vleugels, ja soms zelfs aan het hele lichaam afgebeeld. Daarmee wordt uitgedrukt dat deze engelwezens alles in de meest brede zin waarnemen en weten. [...] Juist in deze tijd is het steeds duidelijker geworden dat de vreselijke, maar ook grandioze gebeurtenissen van deze tijd absoluut niet begrepen kunnen worden zonder bekendheid met deze engelenwereld.' - aldus Michaela Glöckler.

ISBN 978-94-93362-03-1