winkelmandje 
menu
Goethe en zijn Faust

Goethe en zijn Faust

Rudolf Steiner  meer over deze auteur ▷

Twee essays en een voordracht:
1. 'Faust' als openbaring van Goethes wereldbeschouwing.
2. Hoe komt Goethes geestesgesteldheid in zijn 'Faust' tot uitdrukking?
3. Goethes persoonlijke verhouding tot zijn 'Faust'.
Uit GA 22 en GA 273
92 pagina's

€ 15.00

Goethe heeft gedurende zijn hele leven aan zijn omvangrijke tweedelige Faust-drama gewerkt. Het behoort tot de grootste van de wereldliteratuur. Het beschrijft de ontwikkelingsweg van de moderne mens, met al zijn beproevingen. Rudolf Steiner bestudeerde de Faust intensief. Zijn visie op het Faust-drama geeft ons tevens inzicht in de geheimen van ons moderne mensen.

Ook zorgde Steiner ervoor dat de hele Faust onverkort werd opgevoerd; door zijn omvang werd het vaak onspeelbaar geacht.

Een prima begeleider bij de Faust-opvoeringen.

ISBN 978-94-90455-86-6