winkelmandje 
menu
De filosofie van Thomas van Aquino [verbeterde herdruk]

De filosofie van Thomas van Aquino [verbeterde herdruk]

De weg van het denken naar de realiteit

Rudolf Steiner  meer over deze auteur ▷

156 pagina's - herdruk verschenen
Uit GA 74

€ 25.00

Hoe ontwikkelde zich het denken van Thomas van Aquino? Hoe werd het door zijn tijd ontvangen? Wat was Thomas' taak in de ontwikkeling van het denken? En wat betekent zijn gedachtengoed voor onze tijd? Deze en andere vraagstukken worden hier in deze drie voordrachten op heldere wijze behandeld.

Rudolf Steiner (1861-1925) heeft zich vanaf zijn jeugd geïnteresseerd voor filosofie. Zo bestudeerde hij al gedurende zijn middelbare schooltijd de werken van Fichte en Kant.

Eén van zijn belangrijkste werken, De filosofie van de vrijheid, zag het licht in 1894.

Op latere leeftijd kon Steiner zich – bij zijn kunstbeschouwing – ook verdiepen in de geweldige geestesstrijd die Thomas van Aquino in de bloeitijd van de scholastiek tegen het arabisme heeft gevoerd' (Mijn levensweg, blz. 365).

Uitgebreid behandelt Steiner degenen die voor Thomas' denken belangrijk waren, o.a. Augustinus en Albertus Magnus. En de betekenis van het thomisme voor onze tijd.

ISBN 978-94-90455-10-1