Rudolf Steiner

De opvoeding van het kind

Rudolf Steiner - De opvoeding van het kind


Met dit boekje heeft Rudolf Steiner de grondslag gelegd voor alle opvoeding. Telkens weer verwijst hij in zijn latere werk hiernaar. Willen we een kind juist opvoeden, dan moeten we leren inzicht te krijgen in het wezen van het kind. Steiner heeft de inhoud van zijn voordrachten over opvoeding zelf op schrift gesteld in dit boekje. Hier worden ons stevige handvatten aangereikt om ons dat inzicht te verwerven.

2e druk. Geheel opnieuw vertaald. Uit GA 36.

Prijs: 8,75
42 pagina's
ISBN: 90 72052 48-X