Rudolf Steiner

Christus in verhouding tot Lucifer en AhrimanRudolf Steiner -  Christus in verhouding tot Lucifer en Ahriman


In Steiners houten beeld, de representant van de mens, 'leeft' de essentie van de antroposofie. De betekenis ervan voor mens en aarde wordt in deze voordracht helder geschetst. - Hoe verloopt de spirituele ontwikkeling in AziŰ, in Amerika en in Europa? Steiner spreekt over het voorkˇmen van de oorlog, de polarisatie oost-west, en de europese volkszielen.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: Ç 12,50
64 pagina's, Ge´llustreerd

ISBN 978-94-92462-26-8