Rudolf Steiner

Menskunde en opvoeding

Rudolf Steiner - Menskunde en opvoeding


Deze kursus is toegankelijker dan de meeste pedagogische kursussen van Steiner. Er wordt een nieuwe typologie geďntroduceerd: kosmische/aardse kinderen en fantasierijke/fantasiearme kinderen. In het tweede deel spreekt Steiner uitgebreid over de puberteit. Ter sprake komen o.a.: interesse en verveling, uit het hoofd leren, erotiek, schaamte, schoonheidszin, waarheidszin, het overbruggen van de generatiekloof, zelfopvoeding. Met een voorwoord van Hugo Pronk.

8 voordrachten gehouden in juni 1921 te Stuttgart. GA 302.

Prijs: € 15,—
148 pagina's
ISBN: 90 72052 15-3