Rudolf Steiner

Natuurrampen en technische rampen


Rudolf Steiner -  Natuurrampen en technische rampen


Regelmatig worden we opgeschrikt door een ramp: een natuurramp of een ramp veroorzaakt door de techniek. Wat zijn oorzaken en mogelijke gevolgen van katastrofen?

Steiners spirituele inzichten kunnen ons de achtergronden van zulke rampen doen begrijpen. Ook wordt ons hier een verhelderend inzicht in karmische gevolgen van zogeheten man-made disasters en natuurrampen gegeven.

Een boekje om zicht te krijgen op hoe het met de binnenkant van de aarde en de mens gesteld is.
bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: 13,50
88 pagina's
Uit div. GAs
ISBN 978-94-90455-22-4