Uitgeverij Pentagon - Rudolf Steiner: Interesse voor de ander


Rudolf Steiner

Interesse voor de ander


Rudolf Steiner -  Interesse voor de ander


Wij hebben nog geen intensieve belangstelling voor de andere mens, aldus Steiner; daarom kritiseren we hem, koesteren we sympathie en antipathie jegens hem.

Dat we onze naaste moeten liefhebben noemt Steiner 'hartverwarmend, maar egoïstisch gepraat'. Hij brengt de valkuilen, de gevaren, de illusies waarin we leven in kaart, en geeft handvatten hoe we deze kunnen overwinnen.

Helder schetst Steiner de vier wegen om interesse van de mensen voor elkaar te bevorderen.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: € 13,50
88 pagina's
Uit GA 185 & 186
ISBN 978-94-90455-13-2