Rudolf Steiner

Bloed - een heel bizonder sap


Rudolf Steiner -  Bloed - een heel bizonder sap


'Wat macht heeft over jouw bloed, dat heeft macht over jou,' - in hoeverre klopt dat?

De uiterlijke werking en funktie van het bloed kennen we. Maar wat voor diepere taak schuilt er in ons bloed? Wat gebeurt er als men vreemd bloed vermengt van dieren, of van mensen?
En wat gebeurt er bij ondertekenen 'met een druppel van je eigen bloed'? Hoe kunnen we aankijken tegen bloedtransfusie?

Een fundamentele voordracht over de essenties van het bloed.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: 10,-
56 pagina's
Uit GA 55
ISBN 978-94-90455-03-3