Rudolf Steiner

Het gespiegelde ik


Rudolf Steiner - Het gespiegelde ik


Het uitwerken van de brug tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap: dat lag Rudolf Steiners zijn leven lang bizonder aan het hart. Of anders geformuleerd: inzicht in de samenhang tussen lichaam, ziel en geest.

Een unieke positie heeft de zogeheten Bologna-voordracht in het vraagstuk van de 'grensplaats van de kennis'. Daar in Bologna - het enige optreden van Steiner op een vakkongres van filosofen - stelt hij de kardinale vraag: 'Waar bevindt zich ons Ik eigenlijk?'

Het antwoord van toen heeft een centrale betekenis voor het oplossen van het probleem lichaam-ziel en voor een op innerlijke ervaring gebaseerd mensbeeld.


bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: 13,50
84 pagina's,
Uit GA 35
ISBN 978-94-90455-01-9