Rudolf Steiner

Lijden - oorsprong en zin

Oorsprong en zin


Rudolf Steiner -  Lijden - oorsprong en zin


Nemen lijden en beproevingen in de moderne tijd steeds meer toe? Steiner schetst het lijden vroeger en nu. Vervolgens schetst hij het verband tussen pijn en lijden, dood en bewustzijn.

Zeer bizonder wordt Christus' overwinning op vergankelijkheid en dood beschreven.
Verder: over de relatie lijden-hogere ontwikkeling; en de karmische relatie leed-liefde.

Dit boekje kan ons helpen beter met smart en lijden om te gaan.

bekijk de inhoudsopgave ->


Prijs: 10,-
64 pagina's
Uit GA 55, GA 107
ISBN 978-90-72052-95-7